Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Onze vereniging spant zich in voor het behoud en het herstel van de cultuurhistorische waarden op het eiland Vlieland.


Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de vereniging. Verder kunt u, rond de datum van de jaarvergadering, relevante stukken raadplegen.


We zullen trachten zo veel mogelijk historische informatie, die in ons bezit is en betrekking heeft op Vlieland, te digitaliseren en met u te delen op deze website. Dit kunnen enerzijds foto’s zijn maar ook documenten of geschriften. Hierbij werken we in goed overleg samen met het vernieuwde (digitale) archief van de gemeente Vlieland.


De vereniging telt ongeveer 340 leden. Deze ontvangen het verenigingsblad "Tien Eeuwen Eylandt Flielandt”. Voor meer informatie verwijzen we u naar de betreffende pagina van deze website.


De vereniging