Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het zomer nummer van 2022.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     In memoriam Hans van Tiggelen

          -o-     Verslag Algemene Ledenvergadering

          -o-     100 jaar Duinkersoord

          -o-     Liesbeth Listpad

          -o-     Betzy Akersloot-Berg herdenkingsjaar


(placeholder)

Verenigingsblad