Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het voorjaarsnummer van 2023.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     Archeologische opgravingen Dorpsstraat 108/ 110

          -o-     De kappenwagen 1835

          -o-     Erfgoed komt tot leven

          -o-     Stolperstein Vlieland

          -o-     CHV cursus schrijven over vroeger


Verenigingsblad