Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt


Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het voorjaarsnummer van 2024.In dit nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt leest u o.m.:


          -o-     Betzy op reis

          -o-     Jaarverslag 2023

          -o-     Object onbekend

          -o-     Recreatie erfgoed op Vlieland deel 1

          -o-     Wie ligt er in Graf 68?


Verenigingsblad