Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

ANBI-informatie

De Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" is op

1 januari 2008 bij de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen

Nut Beogende Instelling (ANBI) en op 1 januari 2012 als culturele

ANBI.


Dit betekent dat de CHV geen successierecht of schenkingsrecht

behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de

vereniging. Daarnaast geeft het schenken aan instellingen met

een ANBI-status zekere belastingvoordelen.


Statutaire naam: Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt


     • Inschrijfnummer Handelsregister: 40000309


     • RSIN/ fiscaal nummer: 8147.56.773
Actueel beleidsplan

Het drie keer per jaar uitbrengen van het verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt.

Het verzorgen van publicaties waaronder een jaarlijks themablad.

Het organiseren van (studie) bijeenkomsten.

Het organiseren van een tentoonstelling van werk van Vlielander kunstenaars.

Het organiseren van een tentoonstelling van werk over Vlieland van niet-Vlielander kunstenaars.

Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op cultureel-historisch onderzoeksterrein en steun verlenen aan onderzoekers.

Het geven van adviezen aan het museum Tromp’s Huys.

Het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum Tromp’s Huys.

Het verrichten van sponsoractiviteiten ten behoeve van de vereniging en het museum Tromp’s Huys.

Het bevorderen van het instandhouden en indien mogelijk verbreden van cultuur-historische monumenten en/ of collecties op Vlieland.Bestuur en vrijwilligers

De Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt heeft geen personeel in dienst. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en de samenstelling treft u aan op de bestuurspagina.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Alleen de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten worden vergoed.


Jaarstukken

Hieronder treft u de jaarverslagen en financiele verantwoording aan van onze vereniging.Jaarverslag 2023          Jaaroverzicht 2023


Jaarverslag 2022          Jaaroverzicht 2022


Jaarverslag 2021          Jaaroverzicht 2021


Jaarverslag 2020          Jaaroverzicht 2020


Jaarverslag 2019          Jaaroverzicht 2019


Jaarverslag 2018          Jaaroverzicht 2018


Jaarverslag 2017          Jaaroverzicht 2017


Jaarverslag 2016          Jaaroverzicht 2016