Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Op deze pagina treft u een aantal verwijzingen aan naar websites die op gebied van cultuur historie ook erg interessant kunnen zijn.

Andere interessante websites

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


Museum Tromp's Huys brengt Vlielands indrukwekkende (cultuur-)historische en maritieme verleden in beeld. De museumcol- lectie bevat schilderijen, tekeningen, etsen en prenten, hoofdzakelijk van de hand van Betzy Akersloot-Berg, één van de vroegere bewoonsters van het pand. De salon en tuinkamer van dit museum, ooit woonhuis huis van welgestelde bewoners van Vlieland, is ingericht in de stijl van rond 1900. In de salon kwamen wekelijks de notabelen bijeen voor een geanimeerd gesprek.

Het museum heeft een uitgebreide foto- en klokkencollectie. Er zijn (zee)kaarten en scheepsmodellen te zien. In de kelder worden het ontstaan van het eiland en de ondergang van West-Vlieland inzichtelijk gemaakt.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


Dirk Bruin, verzamelaar, strandjutter, wrakduiker en maker van beeldmateriaal van en over Vlieland, heeft een enorme documentatie aan foto’s die hij deelt via Flickr. Dit is een website voor het delen van foto's en videofragmenten. Hier kunt u o.m. veel beeldmateriaal aantreffen over Vlieland in de oorlogsjaren.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


Gemeente Archief Vlieland is een website waar u een deel van het archief van de gemeente Vlieland direct kunt inzien en enkele inventarissen doorzoeken. Direct in te zien zijn onder andere de akten burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, het archief van de Hervormde Gemeente Vlieland, raadsnotulen en een uitgebreide verzameling beeldmateriaal.

U kunt de meeste van de gedigitaliseerde stukken direct downloaden naar uw computer.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


Mijn Zuiderzee, deze verhalen website is van de bewoners van het voormalig Zuiderzeegebied, voor de bewoners van het voormalig Zuiderzeegebied. Op deze website worden persoonlijke verhalen over de vroegere Zuiderzee en het huidige IJsselmeergebied gedeeld. Geniet van het lezen van de verhalen. Schiet je tijdens het lezen een eigen verhaal of herinnering te binnen? Schrijf dan mee en vertel jouw verhaal! Deel bijvoorbeeld je kennis over vergeten ambachten of vertel jouw favoriete verhaal van vroeger.

Mijnzuiderzee.nl is een initiatief van het Zuiderzeemuseum.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


Vlieland van Toen, deze website is een gemaakt voor en door mensen die belangstelling en interesse hebben voor het verleden van Vlieland. Ze gaat vooral over de afgelopen 100 jaar. De collectie van de op Vlieland geboren en getogen Hans Euverman vormt de basis voor de inhoud. Daarnaast hebben een aantal andere Vlieland verzamelaars hem toegezegd materiaal uit hun collectie voor publicatie beschikbaar te stellen. De bezoeker treft er onder meer ansichtkaarten, foto’s en verhalen aan.


Klik op het logo om naar de website te gaan.


CP van der Laan, genealogie Vlieland, Op deze website-pagina wordt geprobeerd de bevolking van Vlieland in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat alle mensen die op Vlieland geboren, getrouwd of gestorven zijn worden genoemd. Ook worden van deze personen de vader, moeder, broers, zusters en kinderen genoemd.


Klik op het logo om naar de website te gaan.