Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Op deze pagina kunt u lezen met welke projecten onze Cultuur Historische Vereniging zich bezig houdt. Soms worden de werkzaamheden die met een project verband houden door één of meerdere bestuursleden uitgevoerd. Voor andere zaken kan de hulp van vrijwilligers uit de vereniging worden ingeroepen. We zullen u via deze projecten pagina in ieder geval op de hoogte brengen en houden.

Gelukkig zijn de scherven nog heel

Niet te lijmen: scherven van een ver verleden.

In de loop van de jaren zijn er bij het delven van de graven op onze begraafplaats veel scherven uit de grond gekomen. Deze werden bewaard en ter hand gesteld aan de Cultuur Historische Vereniging. Het gaat hierbij om gebroken aardewerk en tegels, in uiteenlopende kleuren en vormen.


lees meer >>


Projecten

Beeldarchief digitaliseren

Een omvangrijk project is het digitaliseren van het vele beeldmateriaal dat in de loop der jaren werd verzameld. Niet alleen foto's maar ook veel ansichtkaarten, krantenknipsels en artikelen uit tijdschriften, vaak met ook weer foto's.


lees meer >>


Kappewagen: samen de kar trekken?

Onze vereniging trekt zich het lot van de kappewagen aan en denkt na over een nuttig gebruik van deze historische wagen.


lees meer >>


Bunkermuseum Wn 12H ondersteund

Sinds 31 mei 2020 opende een nieuw museum op Vlieland haar deuren. Hier wordt aan de bezoekers uitgelegd wat er op Vlieland gebeurde in de jaren 1940 - 1945.


lees meer >>


Wrakje Westerveld2

Al sinds geruime tijd participeert onze Cultuurhistorische vereniging in een werkgroepje dat zich bezighoudt met het in 2016 gevonden scheepswrakje dat in het wad ligt.lees meer >>