Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

1835

Vlieland is in bezit van een een uniek voertuig namelijk een kappewagen. Deze wagen werd ooit gebruikt door Rijkswaterstaat op Vlieland.

De wagen is gebouwd door de Vlielander wagenmaker Willem Sieben, heeft men nagezocht. Hij bouwde de wagen in zijn huidige vorm op een al ouder onderstel. Deze stamde uit 1835. Het verhaal gaat dat bij restauratie van de wagen men ervan uitging dat deze in 1885 werd gebouwd. Men kon toen vaststellen dat er met het jaartal "geknoeid" was. Niet ongebruikelijk in die tijd. Door van de 3 een 8 te maken, werd de wagen ineens 50 jaar jonger. Men draaide eigenlijk toen al de kilometerteller terug!


Rijkswaterstaat

De wagen werd gebruikt om mee uit rijden te gaan en om materialen te vervoeren voor Rijkswaterstaat. Ook zouden er inspectieritten mee gereden zijn. Na 1905 gebeurde dat ook voor Staatsbosbeheer op Vlieland. De wagen ging op een zeker moment over in handen van Martinus Cupido en hij gebruikte de wagen voor dezelfde doeleinden. De wagen werd bij het onderhoud dat in die tijd aan de wagen gedaan is voorzien van een flinke laag zwarte verf en teer. Hierdoor verdwenen de prachtige kleuren en houtsnijwerk aan het zicht. Simon van Engelsdorp Gastelaars kreeg de wagen in 1952. Hij begon toen een manege op Vlieland maar de wagen heeft hij eigenlijk nooit gebruikt. Hij schonk op zijn beurt de wagen in 1957 aan museum het Tromp's Huys. De wagen begon ondertussen behoorlijk wat gebreken te vertonen en deze werd voorlopig opgeslagen.


Restauratie

In 1968 trok men zich weer het lot van de kappewagen aan en werd de wagen naar Terschelling gebracht waar deze door een oud-wagenmaker zou worden gerestaureerd. Maar de wagen trof het slecht en bleef nog een aantal jaren in ontredderde toestand in weer en wind staan.

In 1973 kwam de redding op gang toen Romke van der Vegt en Jan Houter de wagen ontdekten op ons buureiland. De gemeente Vlieland droeg de kosten en Sierk de Vries en zijn vrouw Ida klaarden de restauratieklus in twee jaar van noeste arbeid. De kappewagen werd in z'n oude luister hersteld waarbij aan de hand van wat verfsporen de oorspronkelijke kleuren konden worden vastgesteld.

Hierna werd de kappewagen weer terug gebracht naar Vlieland.


En verder.......?

Inmiddels is de kappewagen dus weer een aantal jaren "thuis", op Vlie. Maar een echt tehuis is er nooit gevonden voor deze oldtimer. Momenteel, 2018, staat de kappewagen opgebouwd op een zolder bij de gemeentewerf.

Het bestuur van de CHV is van mening dat een dergelijk stukje cultuur historie aan het publiek niet onthouden mag worden. Daarom wordt er nu nagedacht en gezocht naar een manier om op een passende manier eilanders en gasten weer kennis te laten maken met deze kappewagen. Met de gemeente Vlieland, die eigenaar is van de wagen, wordt bekeken of we ritten kunnen maken door het dorp en over het eiland. Maar vooral verzekeingstechnisch is dat nog wel 'n dingetje.......

Wie hier nog een idee over heeft of denkt een bijdrage in de vorm van hand-en-span-diensten te kunnen leveren, nodigen we graag uit om contact op te nemen met het bestuur van de CHV. (voorzitter@chv-vlieland.nl).


2023

Het verhaal van de kappewagen loopt langzaam maar zeker verder. Zo werd de kappewagen nadat deze van de zolder op de gemeentewerf is gehaald getest om te zien of er mee gereden kon worden. En dat is inmiddels gebeurd. Op 20 augustus 2023 trouwden het Vlielander stel Nynke Hoekstra en Erik Tot. En hun grote wens was om naar de trouwlocatie te worden gereden met....de kappewagen! Met Ferry Wolfswinkel als menner op de bok kon zo deze unieke wagen na vele jaren weer eens aan het publiek getoond worden.Kappewagen