Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Voorzitter:                  Mw L. (Liliane) Soolsma-van Randen      voorzitter@chv-vlieland.nl


Secretaris:                  Dhr J.M.J. (Joost) van Bommel               secretaris@chv-vlieland.nl


Penningmeester:        vakant                                                      secretaris@chv-vlieland.nl  


Bestuurslid:                Mw K. (Kim) Einder


Bestuurslid:                vakantAdviseur:                    Dhr P. (Peter) Schalk, directeur Museum Tromp's HuysCorrespondentieadres Cultuur Historische Vereniging:

Lutinelaan 30

8899 BE  VlielandHet bestuur

Het bestuur van de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" bestaat geheel uit vrijwilligers die telkens voor drie jaren een bestuursfunctie vervullen en gekozen worden door de leden van onze vereniging.