Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Archief

Op deze plaats kunt u het archief raadplegen van onze vereniging.


Wij zullen hier een beperkt aantal digitale uitgaven van ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt plaatsen. Reden hiervoor is dat alle leden natuurlijk al in bezit zijn van vele jaargangen. Maar het bestand aan bladen vanaf 1991 is inmiddels grotendeels gedigitaliseerd en bedraagt Gigabites aan serverruimte.

Wel plaatsen we hier een volledige inhoudsopgave vanaf nummer 1. Deze kunt u ook downloaden en op uw gemak bekijken en eventueel naar eigen inzicht en behoeft bewerken.


Mocht u na het bekijken van de inhoudsopgave behoefte hebben aan een bepaald (ouder) nummer dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretaris@CHV-vlieland.nl waarna u het nummer in pdf bestand via de mail toegestuurd kunt krijgen.


Verder zult u toegang krijgen tot de kranten- en tijdschriftartikelen die als knipsels verzameld zijn. Het zijn er momenteel nog maar een paar maar er liggen nog stapels artikelen te wachten tot ze gedigitaliseerd worden en daarna hier bij geplaats zullen worden.


Wanneer u op 1 van de onderstaande afbeeldingen klikt, komt u terecht op het archief van:

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt c.q. het knipselarchief over Vlieland.