Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Unieke aanwinst voor de collectie


Vanaf 31 mei 2020, Vlielands Bevrijdingsdag, zijn de deuren van het Bunkermuseum Wn 12H open gesteld voor het publiek. Alhoewel nog niet het gehele complex volledig is ingericht, is een groot deel van de collectie wel tentoongesteld voor het publiek.

De collectie blijft groeien maar ook blijven er wensen t.a.v. unieke stukken die hun plaats zouden kunnen krijgen in het museum.

Eén van die wensen lijkt haalbaar. Dirk Bruin, de motor achter het Bunkermuseum Wn 12H, weet een stuk geschut te localiseren dat in WOII ook op Vlieland in Wn 12H heeft dienstgedaan. Het gaat om een 7.62 cm Infanteriekanone haubitze 290 (r). Een Russisch ondersteunings- en anti-tank kanon dat tijdens de inval in Polen en de Russische veldtocht in grote aantallen werd buitgemaakt.  

Dit exemplaar stond in Finland. In een defensie opslag. Na een uitgebreide mailwisseling met de Finse Domeinen lukte het Dirk om in principe 1 exemplaar te kunnen kopen. Nu moest het benodigde bedrag nog even gevonden worden en er moest een hoop papier-werk en vergunningen geregeld worden.

Bunkermuseum Wn 12H deed een verzoek aan de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt”.

Het bestuur heeft het verzoek besproken en gemeend dat een ondersteuning aan het het kersverse museum goed past binnen de doelstellingen van onze vereniging. Daarom werd besloten het aankoop bedrag en transportkosten als een schenking te doneren aan het Bunkermuseum Wn 12H.


Daarna kostte het nog veel tijd voordat alle benodigde wapenwetvergunningen en douane papieren in orde gebracht konden worden. En ook hierbij was de corona weer een vertragende factor. Finland ging ook tijdelijk dicht. Maar uiteindelijk was het dan toch zover 14 september bereikte de bewuste 7.62 cm Infanteriekanone haubitze 290 (r) het museum. De kleine houwitser heeft inmiddels een mooie plaats gekregen in de ontvangstbunker van het museum

Ondersteuning voor Bunkermuseum Wn 12H