Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Redactie van het verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt:


Mw E.J. (Marja) Veerdig-Robijn                                    redactie@chv-vlieland.nl


Correspondentie-adres redactie:

De Drift 6  

8899 BC  Vlieland
Commissie Gasten schilderen Vlieland & Vlielander Amateurs:


Mw T. (Tjerkien) Bijtelaar-te Velde                                 exposities@chv-vlieland.nl
Commissie Website:


Dhr J.M.J. (Joost) van Bommel                                     webmanager@chv-vlieland.nl


(placeholder)

Werkgroepen