Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt

Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


De meest recente nummers die onze leden ontvingen zijn het thema nummer dat is uitgekomen in oktober en het reguliere november nummer.

De eerste is geheel gewijd is aan de atelier-woning, beter bekend als De Duiventil, gelegen achter in de tuin van het museum Tromp's Huys. De basis van dit nummer werd gelegd door ons lid Bert de Boer, die al meerdere publicaties voor zijn rekening nam in ons verenigingsblad.


(Olieverfschetsen van De Duiventil gemaakt door Pia van Mil, Vlieland 2018)Dit pand, bekend als het schildersatelier van Betzy Akersloot-Berg, is in handen van Stichting Hendrick de Keyser en volledig gestaureerd en zoveel als mogelijk in de stijl gebracht van de jaren '60 van de vorige eeuw.  Het zal een deel van het jaar gebruikt worden als Monument & Bed en een deel als Artist in Residence.
In het november nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt kunt u o.m. lezen over:


          -o-     Konijnenjacht op Vlieland 1894-1896

          -o-     Berichten uit Museum Tromp's Huys

          -o-     Op zoek naar de familie Sieben

          -o-     Zonneschijnautograaf

          -o-     Ontwerp een logo voor de CHV


(placeholder)

Verenigingsblad