Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt

Ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt verschijnt 3 keer per jaar t.w. in maart, juli en november. Indien er genoeg specifieke kopij is om een themanummer uit te brengen, zal deze ergens tussen de reguliere nummers door worden uitgebracht.


Het meest recente nummer dat onze leden ontvingen was het juli nummer.In dit  nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt kunt u o.m. lezen over:


          -o-     Verslag van de Algemene Ledenvergadering

          -o-     Berichten uit Museum Tromp's Huys

          -o-     Vlieland toen, Vlieland thans

          -o-     Waterpunt op Vieland

          -o-     Vlieland interneringskamp voor Duitse politieken vluchtelingen


(placeholder)

Verenigingsblad