Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2020

In verband met alle maatregelen rondom het corona virus heeft het bestuur besloten om dit jaar de Algemene Ledenvergadering in een andere vorm te laten plaats vinden.


Alle leden hebben samen met het verenigingsblad 10 Eeuwen Eylandt Flielandt de stukken voor de jaarvergadering toegezonden gekregen.


De vergadering zou door middel van video-tele-conferencing plaats gaan vinden met de bestuursleden.

Door een aantal technische problemen bleek dat niet te gaan werken en werd er na enkele pogingen besloten om op 2 juni als bestuur bij elkaar te komen in de bibliotheek met in acht nemen van de RIVM richtlijnen.


Op deze wijze kon de vergadering plaats vinden waarbij alle, door de leden, ingestuurde vragen en opmerkingen konden worden behandeld.


Het verslag van deze Algemene Ledenvergadering in Buitengewone vorm treft u hieronder aan. Evenals een tweetal ingezonden stukken die ook werden behandeld.


Download de stukken

Jaarverslag 2019

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2019

Baten & Lasten 2019

Balans 2019

Verslag KCC

Verslag Jaarvergadering 2020

ingezonden 1

ingezonden 2