Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

StrandroofZaterdagmiddag 20 juni werd in de Fortuna Brouwerij het

nieuwste boek te doop gehouden van het schrijversduo

Anne Doedens en Jan Houter: Strandroof, Een tragisch

godsgeschenk voor West-Vlieland.


Jan Houter nam het woord en vertelde zijn gasten hoe het

boek tot stand is gekomen. Het materiaal dat zij verzamelden

voor dit boek, haalden zij op vele plaatsen weg tijdens hun

onderzoeken in binnen- en buitenland bij het tot stand komen

van een aantal eerder verschenen titels van hun hand. Ook

Anne Doedens lichtte een en ander nog toe over de inhoud

van het boek.


Hierna ging Jan over tot het uitreiken van een aantal eerste exemplaren van het boek. Het allereerste exemplaar was bestemd voor de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt”.  Daarom nam onze voorzitter Barbara de Bruijn het exemplaar van Jan in ontvangst.

Daarna reikte Anne Doedens het eerste exemplaar uit aan voormalig Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom met wie beide auteurs sinds hun boek 1666, het Vlie brandt, een speciale band hebben opgebouwd.


Het laatste eerste exemplaar werd door Jan uitgereikt aan Peter Schalk, directeur van museum Tromp’s Huys. Jan legde uit hoe belangrijk hij het museum vindt bij het uitdragen van onze Vlielandse historie. Peter heeft daar een belangrijke rol in.


In het volgende nummer van Tien Eeuwen Eylandt Flielandt zal uitgebreid aandacht aan het boek worden besteed.  (placeholder)

Boekpresentatie Anne Doedens & Jan Houter